روز شنبه سالن همايش هاي برج ميلاد شاهد بزرگداشت روز جهاني ...