حلال جهانی در همایش ملی صادرات دام،طیور و آبزیان

نخستین همایش مدیران و کارشناسان بازرگانی و جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان صادرات دام،طیور و آبزیان چهارشنبه هفتم مهرماه در سالن تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی در مشهد مقدس برگزار شد.
نخستین همایش مدیران و کارشناسان بازرگانی و جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان صادرات دام،طیور و آبزیان چهارشنبه هفتم مهرماه در سالن تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی در مشهد مقدس برگزار شد.

نخستین همایش مدیران و کارشناسان بازرگانی و جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان صادرات دام،طیور و آبزیان چهارشنبه هفتم مهرماه در سالن تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی در مشهد مقدس برگزار شد.در این همایش که رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،رئیس خدمات بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی خراسان حضور داشتند،ظرفیت های استان در زمینه کشاورزی و امور دام مورد بررسی و نحوه صادرات آن و مشکلاتی که در این زمینه است مورد بحث قرار گرفت.همچنین نماینده سازمان توسعه تجارت و مسئول خدمات صادراتی دامپزشکی راهکارهای صادراتی محصولات دامی و کشاورزی را بیان نمودند.در این نشست دکتر فخاری دبیر کل حلال جهانی نیز ارزش افزوده برند “حلال” در محصولات دامی و کشاورزی ایران را مزیتی برای صادرات کشور اعلام نمود و نمونه هایی از این مزیت را در محصولات دامی و پروتئینی در بازار جهانی برشمرد که مورد استقبال کارشناسان قرار گرفت و مقرر شد به طور تفصیلی این مزیت در دستور کار مسئولان استانی و دیگر استان ها قرار گیرد.