رونمایی از ویرایش جدید هزاره حلال در آگروفود

پس از چاپ موفقیت آمیز کتاب هزاره حلال ( اولین بانک اطلاعات حلال ایران) در سال گذشته در نمایشگاه آگروفود، امسال ویرایش جدید هزاره حلال به شکل لوح فشرده در نمایشگاه آگروفود امسال در غرفه موسسه حلال جهانی رونمایی و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
پس از چاپ موفقیت آمیز کتاب هزاره حلال ( اولین بانک اطلاعات حلال ایران) در سال گذشته در نمایشگاه آگروفود، امسال ویرایش جدید هزاره حلال به شکل لوح فشرده در نمایشگاه آگروفود امسال در غرفه موسسه حلال جهانی رونمایی و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

پس از چاپ موفقیت آمیز کتاب هزاره حلال ( اولین بانک اطلاعات حلال ایران) در سال گذشته در نمایشگاه آگروفود، امسال ویرایش جدید هزاره حلال به شکل لوح فشرده در نمایشگاه آگروفود امسال در غرفه موسسه حلال جهانی رونمایی و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. برای تهیه این لوح فشرده نفیس که اطلاعات بنگاه های تولیدی دارای نشان حلال است به سالن 6 غرفه 7 مراجعه فرمایید.