کالیفرنیا، میزبان دومین جشن حلال

دومین جشن حلال، با حضور هزاران نفر از مسلمانان آمریکا در نیوآرک کالیفرنیا برگزار شد. این جشن در 9 آگوست 2014 توسط گروهی از مسلمانان آمریکایی برای دومین سال پیاپی ترتیب داده شد. در این همایش 25 رستوران مختلف شرکت داشتند و انواع نوشیدنی ها و کباب ها و دیگر خوراکی ها که با استاندارد حلال سازگاری داشت، ارائه شد.
دومین جشن حلال، با حضور هزاران نفر از مسلمانان آمریکا در نیوآرک کالیفرنیا برگزار شد. این جشن در 9 آگوست 2014 توسط گروهی از مسلمانان آمریکایی برای دومین سال پیاپی ترتیب داده شد. در این همایش 25 رستوران مختلف شرکت داشتند و انواع نوشیدنی ها و کباب ها و دیگر خوراکی ها که با استاندارد حلال سازگاری داشت، ارائه شد.

دومین جشن حلال، با حضور هزاران نفر از مسلمانان آمریکا در نیوآرک کالیفرنیا برگزار شد. این جشن در 9 آگوست 2014 توسط گروهی از مسلمانان آمریکایی برای دومین سال پیاپی ترتیب داده شد. در این همایش 25 رستوران مختلف شرکت داشتند و انواع نوشیدنی ها و کباب ها و دیگر خوراکی ها که با استاندارد حلال سازگاری داشت، ارائه شد.

در منطقه Bay Area در نیوآرک، بیش از 300 هزار مسلمان زندگی می کنند و استقبال خوبی که سال پیش از این جشن به عمل آمد، باعث شده دست اندرکاران آن برای دومین سال پیاپی آن را برگزار کنند. در وب سایت جشن حلال آمده است: «الحمدالله، انتظار داریم در جشن سال 2013، 10 هزار نفر شرکت کنند.»
هرچند آمار رسمی درباره مسلمانان آمریکا وجود ندارد، اما گفته می شود در آمریکا بین 6 تا 8 میلیون نفر مسلمان زندگی می کنند.