شماره جديد حلال نشان برين

شماره دوم و سوم حلال نشان برين فصلنامه اجتماعي فرهنگي موسسه بين المللي حلال جهاني منتشر شد.
شماره دوم و سوم حلال نشان برين فصلنامه اجتماعي فرهنگي موسسه بين المللي حلال جهاني منتشر شد.

شماره جديد “حلال نشان برين”

شماره دوم و سوم”حلال نشان برين” فصلنامه اجتماعي فرهنگي موسسه بين المللي حلال جهاني منتشر شد.

در اين شماره گزارش هايي از برگزاري دومين دوره روز جهاني حلال در برج ميلاد، نمايشگاه بين المللي گردشگري حلال در ابوظبي، تدوين استاندارد هاي جديد حلال و نمايشگاه صنايع غذايي در مازندران و حلال در بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و همايش اموزشي و پژوهشي در ورزش با همكاري دانشگاه الزهراء آمده است.

همچنين مطالبي در موضوعات بررسي حليت آبزيان خوراكي با تأكيد بر ماهيان، حلال در فراورده هاي دارويي، حلال در لوازم آرايشي و بهداشتي، كاربرد شوك بيهوشي قبل از ذبح، حلال و فرصت هاي اقتصادي، حلال و دوره هاي آموزشي، حلال و كاربرد الكل، حلال و ژلاتين، حلال و فقهاي عظام، حلال در مدارس و دانشگاه ها، علت طرح حليت و حرمت در ورزش و اخبار حلال را پوشش داده است.

“حلال نشان برين” تنها نشريه تخصصي خاور ميانه در موضوع اطلاع رساني حلال است كه توسط موسسه بين المللي حلال منتشر مي شود.