اهميت مكمل هاي غذايي

تهران - ایرنا - قائم مقام مدیر كل داروی سازمان غذا و دارو گفت: مكمل ها جزو دارو به شمار نمی آیند و در فهرست دارویی ایران نیز قرار ندارند؛ بنابراین بدون نسخه تجویز می شوند.
تهران - ایرنا - قائم مقام مدیر كل داروی سازمان غذا و دارو گفت: مكمل ها جزو دارو به شمار نمی آیند و در فهرست دارویی ایران نیز قرار ندارند؛ بنابراین بدون نسخه تجویز می شوند.

تهران – ایرنا – قائم مقام مدیر كل داروی سازمان غذا و دارو گفت: مكمل ها جزو دارو به شمار نمی آیند و در فهرست دارویی ایران نیز قرار ندارند؛ بنابراین بدون نسخه تجویز می شوند.

دكتر مصطفی كریمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: مكمل های غذایی در هیچ كشوری جزو فهرست دارویی نیستند زیرا این فرآورده ها فقط رژیم غذایی افراد را تكمیل می كنند و برعكس دارو به نسخه نیازی ندارند.

وی به تشریح دلایل قرار نداشتن مكمل ها در فهرست دارویی كشور پرداخت و افزود: هر فرآورده ای كه اثرات فارماكولوژیكی مشخصی دارد یعنی روی سیستم بدن اثر می گذارد و چگونگی تاثیر و عوارض آن شناخته شده است به عنوان دارو محسوب می شود و در فهرست دارویی كشور قرار می گیرد.

كریمی تاكید كرد: اثرات، عوارض و هزینه اثربخشی داروها باید مشخص باشد تا بتواند در فهرست دارویی كشور قرار گیرد.

قائم مقام مدیر كل داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینكه مولفه های زیادی در ثبت یك دارو در فهرست دارویی كشور مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: این مولفه ها در «شورای بررسی و تدوین داروی ایران» مصوب می شود و پس از آن در فهرست دارویی كشور قرار می گیرد.

كریمی درباره مكمل ها گفت: مكمل ها در حقیقت متشكل از موادی مانند ویتامین و گلوكزامین ها (نوعی مكمل خوراكی به اشكال مختلف قرص، كپسول و پودر) هستند كه به بهبود تغذیه كمك می كنند.

وی اضافه كرد: بطور مثال برخی افراد به علت رژیم های غذایی خود دچار كمبود ویتامین و ریزمغذی هایی می شوند كه آن را به صورت ویتامین ها و مواد معدنی اضافه می كنند و در قالب مكمل ها می توانند دریافت كنند.

**ایمنی مكمل ها استعلام می شود

شكوفه نیكفر، دبیر شورای بررسی و تدوین داروهای ایران در سازمان غذا و دارو نیز در عین حال به نكته ای اشاره كرد وآن ایمنی مكمل ها بود.

وی افزود: فقط در مورد مساله ایمنی مكمل ها از دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروها ایران، استعلام صورت می گیرد.

وی خاطرنشان كرد: با جلسات هماهنگی بین اداره كل مكمل ها و دبیرخانه شورای تدوین دارو، تصمیم گرفته می شود كه مواد مورد استفاده در مكمل ها و میزان آنها به چه صورت باشد و اگر این مكمل ها در زمره دارو قرارنگیرند مجوز دارند كه در اداره مكمل ها ثبت شوند.

نیكفر اظهار داشت: فهرست رسمی داروهای ایران در سایت سازمان غذا و دارو به نشانی FDA.GOV.IR نیز منتشر شده و آخرین تغییرات و اصلاحاتی كه در این فهرست صورت می گیرد قابل مشاهده است.

به گزارش ایرنا ، هم اكنون یكهزار و 200 مولكول دارویی ، سه هزار شكل دارویی و 6 هزار پروانه دارویی در فهرست دارویی كشور موجود است و سالانه پنج تا 6 قلم به مولكول های دارویی فهرست دارویی كشور اضافه می شود.

فارماكوپه‌ها كتاب‌های دارای فهرست كاملی از داروهای موجود در بازار هستند. در این كتاب ها اطلاعات دارویی، موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روش‌های فیزیكی و شیمیایی و استانداردهای مورد استفاده در داروسازی و صنایع غذایی درج شده است