قانون جدید لوگوی حلال در کانادا

  • هرج و مرج در غذای حلال کانادا، دولت این کشور را به واکنش و وضع قانونی جدید در رابطه با حلال واداشته است. در بیانیه ای که دولت کانادا منتشر کرده، دستورالعمل هایی در رابطه با غذای حلال دیده می شود که از آوریل 2016 لازم الاجراست.

هرج و مرج در غذای حلال کانادا، دولت این کشور را به واکنش و وضع قانونی جدید در رابطه با حلال واداشته است. در بیانیه ای که دولت کانادا منتشر کرده، دستورالعمل هایی در رابطه با غذای حلال دیده می شود که از آوریل 2016 لازم الاجراست.
بر طبق این دستورالعمل، لوگوهای حلالی که بر روی بسته بندی اجناس چاپ می شوند باید نام کامل موسسه صادر کننده گواهی حلال را نیز دارا باشند و تنها چاپ یک لوگوی تنها کافی نیست. این اقدام پس از آن صورت گرفت که برخی از شرکت های تولید غذای حلال، خود اقدام به چاپ نام حلال بر روی محصول می کردند، بدون آنکه موسسه ای ذی صلاح، محصول غذایی آنان را تائید کرده باشد.
همچنین بر طبق قانون جدید، شرکت ها حتی نباید هیچ گونه حرف، تصویر و یا نشانه ای را که ممکن است در ذهن خریدار شائبه حلال بودن را ایجاد کند، درج کنند. اخیرا برخی از شرکت ها در کانادا، کلماتی همچون “جلال” یا “طلال” را به شکلی چاپ می کردند که شباهت زیادی به کلمه “حلال” داشت و تنها برای فریفتن مشتریان ناآشنا درج شده بود.