فرانس کباب حلال

"«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و لوازم حرفه ای مورد نیاز برای تهیه انواع کباب که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است."
"«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و لوازم حرفه ای مورد نیاز برای تهیه انواع کباب که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است."

«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و لوازم حرفه ای مورد نیاز برای تهیه انواع کباب که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است.


«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و لوازم حرفه ای مورد نیاز برای تهیه انواع کباب که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است.
 
«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و لوازم حرفه ای مورد نیاز برای تهیه انواع کباب که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده است.
 این شرکت اعلام کرده که تامین کنندگان مواد گوشتی خود را متناسب با قوانینی که مسلمانان برای ذبح حیوانات حلال گوشت دارند٫ شناسایی و انتخاب می کند. کلیه محصولات این شرکت فاقد گوشت خوک می باشد. این تعهدات در مورد جزییات مواد تشکیل دهنده ی محصولات از جمله افزودنی ها نیز اعمال می شود٫ از این رو برای تهیه سایر محصولات این شرکت از افزودنی های غیر حیوانی استفاده می شود.
آقای تیبولت مدیریت این مجموعه٫ خود شخصا متعهد به ارائه گواهی حلال به شرکای جدید خود می باشد.
برند حلال محصولات به طور وضوح در وب سایت این شرکت نمایش داده می شود. www.france-kebab.com