شبیه‌ سازی انسانی از دیدگاه اهل سنت

عالمان اهل سنت با آن که به کارگیری تکنیک (شبیه سازی) (cloning) یا تولید مثل غیر جنسی را در عرصه حیوانی مجاز می‌دانند،

عالمان اهل سنت با آن که به کارگیری تکنیک (شبیه سازی) (cloning) یا تولید مثل غیر جنسی را در عرصه حیوانی مجاز می‌دانند، به گونه‌ای [اجماع [|اجماعی]] هر گونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع و حرام می‌ شمارند.

علاقمندان برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانند به سایت ویکی پدیا و لینک زیر مراجعه نمایند:

http://www.wikifeqh.ir