A3CMW1 World religions

حلال، نشان‌برین – قسمت چهل و چهارم

  • حلال در ادیان دیگر: در کشور سوئیس، امور ادیان به یک نهاد رسمی به نام شورای ادیان محول شده که از نظر دولت هم قانونی است و نمایندگانی از ادیان مختلف در آن حضور دارند و ریاست آن هم دوره ای است که به ترتیب شورا را اداره می کنند. نمایندگانی از یهود، مسیحیت (کاتولیک و پروتستان)، اسلام (دو نماینده از تشیع و تسنن) در این شورا حضور دارند.

حلال در ادیان دیگر:


در کشور سوئیس، امور ادیان به یک نهاد رسمی به نام شورای ادیان محول شده که از نظر دولت هم قانونی است و نمایندگانی از ادیان مختلف در آن حضور دارند و ریاست آن هم دوره ای است که به ترتیب شورا را اداره می کنند. نمایندگانی از یهود، مسیحیت (کاتولیک و پروتستان)، اسلام (دو نماینده از تشیع و تسنن) در این شورا حضور دارند.
در سفری که به برن رفته بودم همراه با نماینده مسلمانان، آقای دکتر افشار، ملاقاتی با رئیس وقت این شورا که یک کشیش پروتستان بود در محل این شورا داشتم و در آنجا پیشنهاد کردم یک کار تحقیقاتی مشترک به شکل تطبیقی روی مشترکات ادیان در موضوع حلال و حرام داشته باشیم که مورد پذیرش وی واقع شد و گفت کار جالبی است و نتایج آن جالب تر خواهد بود.
در آنجا مثال زدم که مثلا گوشت خوک و شراب (خمر) هم در کتاب مقدس و هم در اسلام حرام شمرده شده یا به نجاست و طهارت اهمیت ویژه ای داده شده است. در مورد مسائل اختلافی نیز ممکن است نتایج تحقیقات نشان دهد بر اثر تحولات زمان تغییرات و تحریفاتی در متون اصلی صورت گرفته باشد. زیرا منشأ همه ادیان، وحی است و خداوند قانونگذار است. وقتی از سفر برگشتم کار تحقیقاتی را شروع کردیم و تا به حال به نتایج خوبی رسیده ایم. مثلا در کتاب مقدس، (عهد قدیم) گروه های حیوانات و پرندگان و آبزیان و دوزیستان و خزندگان و… را نام برده و انواع حرام آنها را بر می‌شمارد . مثلا گوشت خوک، خرگوش ،عقاب، جغد، لاشخور، کرکس، کلاغ،خفاش، ماهیان بدون فلس و باله، حشرات بالدار، موش، موش کور و مارمولک و تمساح و…حرام شمرده شده اند که با اندک تغییر با اسلام مطابقت دارد. اما در مورد شراب، در کتاب مقدس (چه عهد قدیم و چه عهد جدید) آیات بسیاری در مذمت و نهی مسکرات آمده است؛ به عنوان مثال در لاویان فصل ۱۰ آمده است: (…و یَهُوَه هارون را خطاب کرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید شراب و مسًکِری منوشید مبادا بمیرید. این است فریضة ابدی در نسل‌های شما) و در امثال ۲۰: ۱ آمده است: شراب استهزا می‌کند و مسکرات عربده می‌آورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست و در امثال ۲۳: ۲۹-۳۵ آمده است: (… به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ‌فام است حینی که حباب‌های خود را در جام ظاهر می‌سازد و به ملایمت فرو می‌رود اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد) و در اشعیا فصل ۵ آمده است: ( وای بر آنانی که صبح زود برمی خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می‌نشینند تا شراب ایشان را گرم نماید و درعهد جدید (لوقا فصل ۱) از امتیازات یحیی، ننوشیدن شراب و مسکرات را بر شمرده است:

( زیرا که در حضور یَهُوَه بزرگ خواهد بود و یحیی شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود و در آیات دیگری از میگساری اسقفان (تیطس۱: ۷)، معلمان (تیطس ۲: ۳-۲) و به طور کلی تمام خادمان کلیسا (تیموتاؤس ۳: ۳) نهی شده است زیرا میگساران هرگز در جماعت خدا داخل نمی شوند (اول قرنتیان ۶: ۹-۱۰).افسسیان ۵: ۱۸ از مسیحیان می‌خواهد: مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید…البته چنان که می دانید احکام شریعت در کتاب مقدس در عهد قدیم(تورات) آمده است و در عهد جدید شریعت بسیار کمرنگ است زیرا عیسی علیه السلام فرموده است: (گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم… پس هرکه یکی از این احکام کوچک‌ترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کم‌ترین شمرده شود. اما هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد (متی، فصل ۵).