پاکستان به دنبال آن است که سهم بیشتری از بازار غذای ...

مرصاد سجاد، دبیرکل شورای گسترش حلال دوبی، از وجود سازمان های ...

«فرانس کباب» نام شرکتی است متخصص در بازاریابی گوشت٫ تجهیزات و ...

مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت ...

محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين ...

به گزارش موسسه حلال جهانی، ترکیه که به دنبال سهم بیشتری ...

نخستين استاندارد حلال براى شركت هاى هوائي جهان توسط موسسه حلال ...

موسسه حلال جهانی به منظور ایجاد بستر مناسب برای صادرات محصولات ...

در ژاپن يك شركت صيد ماهى مدعى شد كه گواهى حلال ...

انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند ...

همايش بين المللى حلال روسيه به همت مركز گواهى حلال روسيه، ...

در محله قدیمی بانکوک، بانگ لامپو، هتل مشهوری به نام نووو ...

جکیم، وزارت توسعه اسلامی مالزی، اعلام کرده به هیچ تولید کننده ...