یکی از خدمات \”حلال جهانی\” به گردشگران مسلمان، تضمین یک اقامت ...

به گزارش ایرنا، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، ...

ایرانیان به عنوان دومین گروه پرجمعیت گردشگران مالزی از غرب آسیا ...

به گزارش خبرگزاری مهر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث ...

ایران موفق شد با کسب ۱۸ رای، حق میزبانی «کنوانسیون فدراسیون ...

دبیرکل مؤسسه جهانی حلال در مصاحبه با خبرگزاری بین المللی قرآن ...