همایش و نمایشگاه حلال در تایلند به منظور حمايت از محصولات ...

هفدهم شهريور ماه به همت وزارت ورزش، موسسه حلال جهاني و ...