همایش و نمایشگاه حلال در تایلند به منظور حمايت از محصولات ...

در پی نشست و تفاهم با مرکز حلال دبی، لوگوی “حلال ...