“بشتابید”-اولین نمایشگاه اختصاصی محصولات غذایی ایران در کازان (شهر مسلمان نشین ...