تولیدکنندگان مصنوعات چرمی نیز از ورود غیر قانونی پوست‌های غیرحلال به ...