عبدالحسین فخاری، دبیرکل مؤسسه حلال جهانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی ...