به نقل از روزنامه همشهری به گزارش محمد باریکانی: خدمات گردشگری ...

تلاش برای راه‌اندازی گردشگری حلال در ایران افزایش یافته و قرار ...

گزارش همشهری از چالش بر سر راه‌اند‌‌‌‌ازی برند‌‌‌‌ حلال د‌‌‌‌ر صنعت ...

دبیرکل مؤسسه‌ حلال جهانی با انتقاد از اینکه تاکنون یک مقام ...