دبیرکل موسسه حلال جهانی گفت: چرخ صنعت غذا در کشور با ...

دبیر کل موسسه حلال جهانی با اشاره به استقبال تولیدکنندگان داخلی ...

نخستین همایش مدیران و کارشناسان بازرگانی و جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

همایش و نمایشگاه حلال در تایلند به منظور حمايت از محصولات ...

نخستین واژه‌نامه حلال که امکان دسترسی به معنای تمامی واژگان مورد ...