مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی گفت: 15 عضو ...