به اطلاع کلیه کارخانجات تولید مواد غذایی و داروئی و بهداشتی ...