دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است ...

به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر ...

مجتمع بزرگ توليد تخم مرغ و پودر آن در شهر روستوف ...

جشنواره های غذایی، بتدریج به مرکزی برای ترویج، توسعه، صادرات و ...

تحقیقی که در اروپا انجام شده، نشان می دهد تا چهار ...