پاکستان به دنبال آن است که سهم بیشتری از بازار غذای ...

با حضور رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دوازدهمین نشست ...

به گزارش موسسه حلال جهانی، ترکیه که به دنبال سهم بیشتری ...

نخستين استاندارد حلال براى شركت هاى هوائي جهان توسط موسسه حلال ...

پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي ...

یکی از خدمات \”حلال جهانی\” به گردشگران مسلمان، تضمین یک اقامت ...

در ژاپن يك شركت صيد ماهى مدعى شد كه گواهى حلال ...

انسان ها سال هاست که از وسایل شوینده استفاده می کنند ...

در محله قدیمی بانکوک، بانگ لامپو، هتل مشهوری به نام نووو ...

پس از برگزاری همایش “پژوهش دراستاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی ...

نخستین همایش “پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن” ...