به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایکنا : دبیرکل مؤسسه حلال جهانی ...