“سومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع ...