تغییر تاریخ نمایشگاه مواد غذایی مشهد

حضور مشارکت کنندگان محترم :
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته
و نهمین نمایشگاه بین المللی
چاپ و بسته بندی مشهد
به تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آبان ماه انتقال یافت.
نمایشگاه بین المللی مشهد
ستاد برگزاری نمایشگاه
۰۵۱-۳۱۵۱۹
۰۲۱-۴۱۰۷۴۷۰۰