رتبه كشورهاى اسلامى در جذب گردشگری حلال

🔅براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری و سازمان کنفرانس اسلامی، گردشگری “حلال” مقاصدی است که نیازهای مسلمانان از لحاظ رژیم غذایی حلال (بدون الکل و گوشت حرام و …)، لباس یا اجرای مراسم مذهبی (فاقد برهنگی و قمار و …)  تامین شود. براساس آخرین گزارش منتشر شده، در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی رتبه ایران با سقوط ۶ پله‌ای در جذب گردشگران مسلمان، از  ۱۱ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۸ سقوط کرده است.

🔅قابل ذکر است در سال ۲۰۱۸ تعداد گردشگران مسلمان (حلال) ۱۵۶ میلیون نفر بوده است که براساس برآوردها این تعداد تا هشت سال آینده (سال ۲۰۲۶) به  ۱۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. همچنین حجم گردش مالی گردشگری حلال در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده که تا هشت سال آینده به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.