اسلام در ژاپن؛ از مسلمان شدن اولین شهروند تا افزایش جمعیت…

  • به گزارش خبرگزاری شبستان؛ وبگاه \”ساکورا هوسه\” ژاپن در گزارشی آورد: ژاپن یکی از آخرین کشورها در جهان به شمار می رود که دین مبین اسلام وارد آن شده است؛ ….یک روزنامه نگار ژاپنی جوان به نام \”اوشاتارو نودا\”، در استانبول به دین مبین اسلام گروید و نام خود را \”عبدالحمید نودا\” گذاشت. بدین ترتیب، اولین شهروند ژاپنی، مسلمان شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان؛ وبگاه “ساکورا هوسه” ژاپن در گزارشی آورد: ژاپن یکی از آخرین کشورها در جهان به شمار می رود که دین مبین اسلام وارد آن شده است؛ ….یک روزنامه نگار ژاپنی جوان به نام “اوشاتارو نودا”، در استانبول به دین مبین اسلام گروید و نام خود را “عبدالحمید نودا” گذاشت. بدین ترتیب، اولین شهروند ژاپنی، مسلمان شد. با آغاز جنگ، میان روس ها و ژاپنی ها در آغاز قرن گذشته، بسیاری از مسلمانان، از جمله “عبدالرشید ابراهیم” که به دلیل فعالیت اسلامی از روسیه اخراج شده بود، وارد این کشور شدند.  عبدالرشید” که یک مبلغ اسلامی بود، شروع به تبلیغ اسلام در ژاپن نمود و بسیاری از ژاپنی ها به واسطه او مسلمان شدند.

مهم ترین تحول اسلامی در ژاپن، پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد؛ 600 پناهجوی مسلمان از ترکمنستان وارد این کشور شدند. این اولین ورود دسته جمعی مسلمانان به ژاپن بود…..مسلمانان در مناطق گسترده ای از ژاپن، مانند توکیو –پایتخت-، کنسای، اوساکا، کوپی، کیوتو، ناجویا، جزیره هوگایدو، منطقه سندای، شیزوگا و هیروشیما، حضور دارند.در این کشور بیش از 400 مسجد وجود دارد، ده ها رستوران حلال پز، مغازه های فروش خوراکی های اسلامی، صدها شرکت تجاری برای مسلمانان وجود دارد و روزانه ده ها نفر از راه های مختلف، به دین مبین اسلام مشرف می شوند؛ به گونه ای که اکنون تعداد مسلمانان در ژاپن هزاران نفر تخمین زده می شود.