اولين سمينار آموزشي حلال براي فدراسيون هاي ورزشي

پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي آشنايي نمايندگان كليه فدراسيون هاي ورزشي كشور
پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي آشنايي نمايندگان كليه فدراسيون هاي ورزشي كشور

پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي آشنايي نمايندگان كليه فدراسيون هاي ورزشي كشور در موضوع استانداردهاي حلال در ورزش ها و غذاي ورزشكاران با همكاري موسسه حلال جهاني و دانشگاه الزهراء ( قطب تحقيقات حلال) در محل اين دانشگاه برگزار مي شود.
دبيركل حلال جهاني در اين مورد توضيح داد :
ورزشكاران كشورمان كه براي مسابقات مختلف بين المللي يا منطقه اي به كشورهاي مختلف مراجعه مي كنند در مورد غذاي حلال در اين كشورها با مشكل مواجه هستند كه به طبع اثرات رواني و بهداشتي آن در كاهش كسب موفقيت ها ديده مي شود.
همچنين رعايت استاندارد حلال در ورزش ها نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است به نوعي كه بايد و نبايدهاي شرعي در مورد نوع ورزش ها و يا حضور خانم ها در آنها يا مسئوليت ورزشكار در موضوع جراحات وارده عمدي وغير عمدي در ميادين ورزشي و… بايد تبيين و استاندارد گذاري شود لذا اهميت آموزش اين استانداردها براي دست اندركاران فدراسيون ها يك ضرورت بود كه براي نخستين بار اين دوره آموزشي با همكاري وزارت ورزش، موسسه حلال جهاني و دانشگاه الزهراء برگزار مي شود.