تصویری به دست ما رسید که نشان می داد ورزشکاران ایرانی ...

هفدهم شهريور ماه به همت وزارت ورزش، موسسه حلال جهاني و ...

پيرو مذاكرات انجام شده با وزارت ورزش، بزودي همايشي آموزشي براي ...