حضور مشارکت کنندگان محترم :بیست و یکمین نمایشگاه بین المللیصنایع غذایی ...

Japan provides prayer and Halal food in Mount FujiIn order to ...