اداره امور دینی ترکیه: گوشت کانگورو حلال است

“دیانت\”، یا اداره امور دینی ترکیه، در اقدامی بحث برانگیز اعلام کرده گوشت کانگورو حلال است.

“دیانت”، یا اداره امور دینی ترکیه، در اقدامی بحث برانگیز اعلام کرده گوشت کانگورو حلال است.
 
این فتوا را این اداره در پاسخ به سئوال یکی از مسلمانان ساکن استرالیا که اصالتا ترکیه ای است داده و اضافه کرده: « فقهای اسلامی موافقت دارند که حیواناتی که نامشان در قرآن و حدیث ذکر نشده، در صورتی حلال هستند که از مدفوع و لاشه حیوانات دیگر استفاده نکنند و همچنین جزو حیوانات وحشی تلقی نگردند و گیاه خوار باشند.”

این فتوا ادامه می دهد از آن جا که کانگورو ها در دسته حیوانات گیاه خوار همچون گوزن و آهو قرار می گیرد، گوشت آن حلال است و مصرف آن برای مسلمانان خالی از اشکال است.

جالب است که همین اداره فتوا داده است گوشت حیواناتی مانند سگ آبی، راسو و سمور از آنجا که “وحشی” محسوب می شوند حرام است و مسلمانان باید از آن اجتناب کنند.

گفتنی است میان مذاهب مختلف اسلامی از نظر فقهی تفاوت هایی وجود دارد و ممکن است این نظر مورد تائید فقهای مذاهب دیگر اسلامی نباشد.