دبیر کل موسسه حلال جهانی با اشاره به استقبال تولیدکنندگان داخلی ...

گوشت حلال به یکی از اصلی ترین صادرات کشور نیوزلند تبدیل ...

مار نشان می دهد مسیحیان کشور مالاوی این روزها به شدت ...

نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون، تلاش ها برای وادار کردن فروشگاه ...

جکیم، وزارت توسعه اسلامی مالزی، اعلام کرده به هیچ تولید کننده ...