شرکت راه آهن توبو، 7000 نقشه تفریحی مخصوص توریست های مسلمان تهیه کرده است

شرکت راه آهن توبو، 7000 نقشه تفریحی مخصوص توریست های مسلمان تهیه کرده است که محل های عرضه غذاها و کالاهای قابل استفاده برای مسلمانان را نشان می دهد
شرکت راه آهن توبو، 7000 نقشه تفریحی مخصوص توریست های مسلمان تهیه کرده است که محل های عرضه غذاها و کالاهای قابل استفاده برای مسلمانان را نشان می دهد

شرکت راه آهن توبو، 7000 نقشه تفریحی مخصوص توریست های مسلمان تهیه کرده است که محل های عرضه غذاها و کالاهای قابل استفاده برای مسلمانان را نشان می دهد.
این نقشه ها در ایستگاه های ایکه بوکورو و کاواگوئه و وب سایت این شرکت موجود می باشند.
در سال 2017 حدود 1500 نفر توریست مسلمان از این منطقه بازدید کردند و همین موضوع باعث شد تا شهرداری تصمیم بگیرد رستوران ها و فروشگاه ها را با فرهنگ و علایق مسلمانان آشنا کند.
در این میان رستوران کاواگوئه کوسوشی که 140 سال سابقه دارد اتاقی به ابعاد سه و نیم تاتامی را مجهز به شیر آب، جانماز و قبله نما اماده کرده است.