فواید هتل‌های ویژه مسلمانان چرا \\\\\\\”حلال توریسم\\\\\\\” پول‌ساز است

فواید هتل‌های ویژه مسلمانان/ چرا "حلال توریسم" پول‌ساز است ایجاد مناطقی در زمینه حلال توریسم به مسلمان‌ها و با ایجاد سازمان‌هایی در زمینه محصولات غذایی حلال برای توریسم، در توسعه منطقه موثر است کما اینکه موضوع فرآورده‌های حلال برای توریسم یک مسئله مهم و چالش برانگیز نیز است.
فواید هتل‌های ویژه مسلمانان/ چرا "حلال توریسم" پول‌ساز است ایجاد مناطقی در زمینه حلال توریسم به مسلمان‌ها و با ایجاد سازمان‌هایی در زمینه محصولات غذایی حلال برای توریسم، در توسعه منطقه موثر است کما اینکه موضوع فرآورده‌های حلال برای توریسم یک مسئله مهم و چالش برانگیز نیز است.
  • فواید هتل‌های ویژه مسلمانان/ چرا \”حلال توریسم\” پول‌ساز است ایجاد مناطقی در زمینه حلال توریسم به مسلمان‌ها و با ایجاد سازمان‌هایی در زمینه محصولات غذایی حلال برای توریسم، در توسعه منطقه موثر است کما اینکه موضوع فرآورده‌های حلال برای توریسم یک مسئله مهم و چالش برانگیز نیز است.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در مطالعه ای که درباره “توریسم حلال” در کشورهای اسلامی صورت پذیرفته است، آمده است: با توجه به جدید بودن این واقعه و روند رو به رشد کشورهای منطقه و افزایش موضوع توریسم حلال در تمام زمینه‌ها به‌خصوص در مورد فرآورده‌های غذایی حلال برای مسلمان‌ها و غیرمسلمان‌ها یک مسئله مهم شناخته می‌شود.

به‌دست آوردن فراورده‌های حلال توریسمی از قبیل محصولات غذایی حلال، تسهیلات و نیازهای ساختاری حلال بسیار مهم واقع شده است. با توجه به اینکه موضوع فرآورده‌های حلال برای توریسم یک مسئله مهم و چالش برانگیز است و مطالعه‌ای در این زمینه اندک است، هدف این مطالعه افزایش آگاهی نسبت به موضوع حلال توریسم برای کشورهای اسلامی در مورد محصولات غذایی می‌باشد.

در این مطالعه روش‌های همچون ایجاد شرایطی برای “حلال توریسم” با استفاده از کتاب مقدس قرآن و احادیث در مورد فرآورده‌های حلال یک روش بسیار مناسب است. همچنینایجاد مناطقی از قبیل فروشگاه‌های توریسم حلال در کشورهای اسلامی برای مسلمان‌ها و دانستن موضوع فرآورده‌های غذایی حلال و اهمیت دادن به این موضوع در میان غیر مسلمان‌های کشورهای توریسم پذیر مسلمان، بسیار مهم است.

همچنین یافته‌ها نیز دربرگیرنده این است که بسیاری از کشورهای اسلامی در زمینه “حلال توریسم” با ایجاد مناطق یا فروشگاه‌های فراوده‌های غذایی حلال و ایجاد هتل‌های ویژه مسلمان‌ها و تولید محصولات غذایی با شرایط حلال و ایجاد اطمینان از حلیت فراورده‌های غذایی برای مسلمان‌ها پیشرفت قابل توجهی در جذب توریسم داشته‌اند.

بسیاری از روش‌های اطمینان دادن به فرآورده‌های غذایی، استفاده از احادیث و نوشتن مطالبی از زمینه حلال به زبان‌های مختلف بر روی محصولات از روش‌های مهم و کاربردی در زمینه اطمینان از حلال بودن مواد غذایی برای جذب توریسم است.

در نهایت در این نتیجه‌گیری این مطالعه که به همت میلاد توسلی، اسماء افشاری و محمد هاشمی از گروه تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است، می‌توان با ایجاد مناطقی از قبیل منابع اطلاع‌رسانی در زمینه حلال توریسم به مسلمان‌ها و با ایجاد سازمان‌هایی در زمینه محصولات غذایی حلال برای توریسم، در توسعه منطقه موثر واقع شد؛ در حقیقت فهماندن موضع توریسم اسلامی در مورد مسلمان‌ها و ایجاد اطمینان از حلیت فراورده‌های غذایی یک مسئله بسیار مهم است.