نمایشگاه حلال در کازان _روسیه

اولین نمایشگاه اختصاصی محصولات غذایی حلال ایران در کازان_ روسیه
اولین نمایشگاه اختصاصی محصولات غذایی حلال ایران در کازان_ روسیه

“بشتابید”

-اولین نمایشگاه اختصاصی محصولات غذایی ایران در کازان (شهر مسلمان نشین روسیه)برگزار می گردد.

حضوردر این نمایشگاه برای همه ی صادر کنندگان وتولید کنندگان محصولات غذایی ایران فرصت گرانبهایی راایجاد خواهد نمود.

موسسه حلال جهانی پل ارتباطی شما و این نمایشگاه خواهد بود.

صنایع برتر با معرفی موسسه خواهند توانست غرفه رایگان داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر با تلفن موسسه تماس بگیرید.

021-88872022         021-88190390        021-88190930       021-88883983