تفاهم نامه با چین

امضا تفاهم نامه همکاری در حوزه حلال