حلال جهانی تنها لوگوی معتبر حلال برای صادرات به دبی

در پی نشست و تفاهم با مرکز حلال دبی، لوگوی حلال جهانی از موسسه حلال جهانی به رسمیت و ثبت و تنها لوگوی معتبر برای صدور محصولات حلال ایران به دبی شناخته شد.
در پی نشست و تفاهم با مرکز حلال دبی، لوگوی حلال جهانی از موسسه حلال جهانی به رسمیت و ثبت و تنها لوگوی معتبر برای صدور محصولات حلال ایران به دبی شناخته شد.

در پی نشست و تفاهم با مرکز حلال دبی، لوگوی “حلال جهانی” از موسسه “حلال جهانی” به رسمیت و ثبت و تنها لوگوی معتبر برای صدور محصولات حلال ایران به دبی شناخته شد. لذا کلیه کسانی که قصد صادرات به دبی را دارند موظف هستند تا از لوگوی “حلال جهانی” این موسسه استفاده نمایند. این موفقیت را به موسسه حلال جهانی تبریک می گوییم.