ورود حلال به خانواده مطبوعات و رسانه

نشريه حلال ، نشان برين امسال به خانواده بزرگ مطبوعات و رسانه هاي برخط كشور پيوست. غرفه ١٠٧ بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه هاي كشور، به اين نشريه اختصاص يافته...
نشريه حلال ، نشان برين امسال به خانواده بزرگ مطبوعات و رسانه هاي برخط كشور پيوست. غرفه ١٠٧ بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه هاي كشور، به اين نشريه اختصاص يافته...

نشريه “حلال ، نشان برين” امسال به خانواده بزرگ مطبوعات و رسانه هاي برخط كشور پيوست. غرفه ١٠٧ بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه هاي كشور، به اين نشريه اختصاص يافته و در جمع ٦٠٠ نشريه و رسانه حاضر در اين نمايشگاه كه از ٢٦ آبان تا ٢آذر در مصلاي امام خميني تهران برگزار مي گردد حاضر شده است و علاوه بر نخستين شماره اين نشريه، از خبرگزاري حلال نيز اطلاع رساني مي نمايد.

“حلال، نشان برين”اولين نشريه تخصصي در موضوع اقتصاد حلال است كه حجم تجارت ساليانه آن را در جهان بيش از دوهزار ميليارد دلار تخمين زده اند.