جشنواره های حلال سازماندهی می شود

جشنواره های غذایی، بتدریج به مرکزی برای ترویج، توسعه، صادرات و فرهنگ سازی تبدیل شده اند.
جشنواره های غذایی، بتدریج به مرکزی برای ترویج، توسعه، صادرات و فرهنگ سازی تبدیل شده اند.


جشنواره های غذایی، بتدریج به مرکزی برای ترویج، توسعه، صادرات و فرهنگ سازی تبدیل شده اند.

در طول سالها و ماه های گذشته چندین جشنواره غذایی برگزار شده اند. این جشنواره ها مثل جشنواره غذای خوب برای همه، جشنواره سفره ایرانی، چاشنی و افزودنی ها، چشنواره آی فود در مشهد و آگروفود تهران از این نوع هستند. موسسه حلال جهانی ضمن همکاری و حضور در این جشنواره ها توانسته است به نوعی در توسعه اهداف آنها موثر واقع شود. حلال به عنوان شاخصی برای غذای خوب، پاک و سالم از مزیت های تولیدات غذایی کشورمان است و معرفی این مزیت که خود را در صادرات کاملاً نشان می دهد می تواند بازارهای زیادی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. همچنین معرفی مزیت های حلال در افزونی کیفیت برای مصرف کنندگان تبیین و تشریح می شود. موسسه حلال جهانی در هر جشنواره روی یک محصول تاکید ویژه ای خواهد داشت به عنوان مثال تاکید روی عسل در یکی از جشنواره ها مد نظر قرار گرفته و برنامه های ویژه ای برای آن تدارک دیده می شود. علاقندان می توانند برای شاخص کردن محصولات خود در این جشنواره ها با این موسسه در تماس باشند.