لاک ناخن حلال هم به بازار آمد

تا به حال زنان مسلمان برای استفاده از لاک های ناخن، دردسرهای زیادی داشته اند چون مجبور بوده اند پیش از نماز خواندن و وضو گرفتن، لاک های ناخن خود را پاک کنند تا آب به ناخن های آنها هم برسد.
تا به حال زنان مسلمان برای استفاده از لاک های ناخن، دردسرهای زیادی داشته اند چون مجبور بوده اند پیش از نماز خواندن و وضو گرفتن، لاک های ناخن خود را پاک کنند تا آب به ناخن های آنها هم برسد.


تا به حال زنان مسلمان برای استفاده از لاک های ناخن، دردسرهای زیادی داشته اند چون مجبور بوده اند پیش از نماز خواندن و وضو گرفتن، لاک های ناخن خود را پاک کنند تا آب به ناخن های آنها هم برسد.

همچنین در تولید بسیاری از این لاک ها از الکل استفاده شده است که بر طبق فقه مسلمانان، این ماده نجس است و نمی توان با آن نماز خواند. اما اخیرا شرکتی در امارات، لاک ناخنی تولید کرده که گفته است هدف شان از تولید این محصول این بوده که دغدغه زنان مسلمان برای استفاده از لاک های ناخن را برطرف کنند. شرکت BCI که این لاک ها رو تولید کرده همچنین گفته است این لاک ها به شیوه ای است که زنان قبل از نماز احتیاجی ندارند لاک خود را پاک کنند به این جهت که لاک ها طوریست که آب از آن عبور می کند و به ناخن ها می رسد.

کوثر الشمسی، رئیس و بنیان گذار گروه BCI در این باره گفته است: «از این که خط تولید این لاک ها را در امارات راه انداخته ایم، خیلی خوشحالیم. این اتفاق، برای زنان مسلمان بسیار خوشایند است چون دیگر دردسرهای استفاده از لاک های ناخن غربی، که آنها را مجبور می کرد پیش از هر نماز لاک خود را پاک کنند، ندارد.»

این لاک های ناخن، در رنگ های سفید، سیاه، قرمز، آبی و طلایی تولید شده است و این شرکت اعلام کرده است در آینده محصولات دیگری هم تولید می کند.