مصاحبه خبرنگار اشپیگل با دبیرکل موسسه حلال جهانی

  • خانم سوزان کولبی از هفته نامه معروف آلمانی اشپیگل با دو میلیون تیراژ، در موسسه حلال جهانی حضور یافت و مصاحبه ای اختصاصی با دبیرکل این موسسه انجام داد.

این خبرنگار که پیشتر اطلاعی از فرایند تجارت و استاندارد و کاربردهای حلال نداشت، پس از آشنایی شگفت زده وعلاقمند شد که اولین مطلب را در این هفته نامه در موضوع ” حلال ” بنویسد و سپس ادامه دهد. در این مصاحبه دبیرکل موسسه ابعاد اقتصاد حلال را در گردشگری، بانکداری، بیمه، ورزش و … توضیح داد و اینکه اگر آلمان خود را از این اقتصاد محروم کند، بازار را به رقبایی چون انگلستان و چین واگذار کرده است. دکتر فخاری همچنین گفت: آمادگی داریم که به وزرای گردشگری، صنعت و تجارت آلمان در این زمینه مشاوره دهیم تا بتوانند از این بازار بزرگ بهره برداری نمایند. این پیشنهاد با استقبال ایشان مواجه و قرار شد مقدمات این کار را فراهم آورد.