دوره های آموزشی موسسه حلال جهانی

برنامه آموزشی موسسه حلال جهانی در سال 94
برنامه آموزشی موسسه حلال جهانی در سال 94

برنامه آموزشی موسسه حلال جهانی در سال 94، با برگزاری دو دوره تخصصی “استاندارد حلال” و “تربیت ارزیاب حلال” را میتوانید در این قسمت مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است همایش “پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر جهانی آن”  باهمکاری موسسه حلال جهانی و دانشگاه الزهرا در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار خواهد شد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایید.

88190390