توزیع محصولات حلال

  • به اطلاع کلیه کارخانجات تولید مواد غذایی و داروئی و بهداشتی می رساند چنانچه علاقمند هستند٬ برای توزیع محصولات حلال خود (توزیع داخل و فروش خارجی) ازظرفیت های موسسه حلال جهانی استفاده کنند٬ لیست محصولات را با عکس آنها و قیمت برای موسسه حلال جهانی ارسال نمایند.

به اطلاع کلیه کارخانجات تولید مواد غذایی و داروئی و بهداشتی می رساند چنانچه علاقمند هستند٬ برای توزیع محصولات حلال خود (توزیع داخل و فروش خارجی) ازظرفیت های موسسه حلال جهانی استفاده کنند٬ لیست محصولات را با عکس آنها و قیمت برای موسسه حلال جهانی ارسال نمایند.
 

تلفن تماس: 88872022
88190390                    

ایمیل:halalworld_1394@yahoo.com